The official website of Bogyoke Aung San Movie

Tuesday, December 30, 2014

၁၈/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၊   (၃၀)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၈/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser စမ္းသပ္ရုိက္ကူးျခင္းတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဆက္လက္ရုိက္ကူးရန္အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
 

Monday, December 29, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္းကို ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊  ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ဇာျခည္လင္း တို႕ ႏွစ္ဦးစလံုး ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနအိမ္တြင္း ဇာတ္၀င္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ 

Friday, December 26, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္းကို ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ မၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး ႏွင့္ အျခား ဇာတ္ရန္ သရုပ္ေဆာင္ တို႕ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ 

Wednesday, December 24, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း တတိယေျမာက္ေန႕ ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ေဒၚအိအိခိုင္တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး  ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ဇာျခည္လင္းတို႕ ႏွစ္ဦးစလံုးပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ ႏွင့္ ရင္ေသြးငယ္ႏွစ္ဦး တို႕ စစ္ေဘးေရွာင္ရန္ ေလွျဖင့္ ထြက္ခြာသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ လိုက္လံပို႕ေဆာင္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ 

Friday, December 19, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ဒုတိယေျမာက္ေန႕ ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊  ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ဦးအရိုင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ေဒၚအိအိခိုင္တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္း သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး  ႏွင့္ ေပ်ာက္က်ားရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ေတာတြင္းတစ္ေနရာ တြင္ စခန္းခ် ေနထိုင္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တို႕ တြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။       ။ သတင္းဌာန မ်ား အေနျဖင့္ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ရိုက္ကြင္း ဓာတ္ပံုမ်ား ကို အသံုးျပဳေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ ရံုးခန္းသို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ ။


 (အမွတ္ ၁၀၁ ဘီ၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၆၂၇၀၀)

Tuesday, December 16, 2014

၁၇/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၊   (၁၆)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၇/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊  ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊ ဦးအရုိင္း ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊  ဦး၀ိုင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ေဒၚအိအိခိုင္  ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ၏ လိုအပ္ေသာ အခန္းမ်ားကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ရုိက္ကူးသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထိုအျပင္ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ေမြးေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြ အတြက္ ႏွင္းဆီအၿငိမ့့္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကျပရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။