The official website of Bogyoke Aung San Movie

Thursday, April 24, 2014

၆/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ဧၿပီလ  ၊   (၂၄)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၆/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀း အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးအ႐ုိင္း ၊ ဦး၀ိုင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ၊  ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ခဲ့ၾကပါသည္။


No comments:

Post a Comment