The official website of Bogyoke Aung San Movie

Tuesday, December 30, 2014

၁၈/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၊   (၃၀)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၈/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser စမ္းသပ္ရုိက္ကူးျခင္းတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဆက္လက္ရုိက္ကူးရန္အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
 

Monday, December 29, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္းကို ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊  ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ဇာျခည္လင္း တို႕ ႏွစ္ဦးစလံုး ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနအိမ္တြင္း ဇာတ္၀င္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ 

Friday, December 26, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္းကို ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ မၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး ႏွင့္ အျခား ဇာတ္ရန္ သရုပ္ေဆာင္ တို႕ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ 

Wednesday, December 24, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း တတိယေျမာက္ေန႕ ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ေဒၚအိအိခိုင္တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး  ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ဇာျခည္လင္းတို႕ ႏွစ္ဦးစလံုးပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ ႏွင့္ ရင္ေသြးငယ္ႏွစ္ဦး တို႕ စစ္ေဘးေရွာင္ရန္ ေလွျဖင့္ ထြက္ခြာသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ လိုက္လံပို႕ေဆာင္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ 

Friday, December 19, 2014

Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ဒုတိယေျမာက္ေန႕ ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊  ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ ဦးအရိုင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ေဒၚအိအိခိုင္တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႕ ရိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္း သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး  ႏွင့္ ေပ်ာက္က်ားရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ေတာတြင္းတစ္ေနရာ တြင္ စခန္းခ် ေနထိုင္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။  Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တို႕ တြင္ လည္း ဆက္လက္၍ ရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။       ။ သတင္းဌာန မ်ား အေနျဖင့္ Teaser စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း ရိုက္ကြင္း ဓာတ္ပံုမ်ား ကို အသံုးျပဳေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ ရံုးခန္းသို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ ။


 (အမွတ္ ၁၀၁ ဘီ၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၆၂၇၀၀)

Tuesday, December 16, 2014

၁၇/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၊   (၁၆)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၇/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊  ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊ ဦးအရုိင္း ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊  ဦး၀ိုင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ေဒၚအိအိခိုင္  ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ၏ လိုအပ္ေသာ အခန္းမ်ားကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ရုိက္ကူးသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထိုအျပင္ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ေမြးေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြ အတြက္ ႏွင္းဆီအၿငိမ့့္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကျပရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Thursday, November 20, 2014

၁၆/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ႏို၀င္ဘာလ  ၊   (၂၀)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၆/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးလူမင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ဆက္လက္ရုိက္ကူးရန္အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Wednesday, October 29, 2014

၁၅/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ေအာက္တိုဘာလ  ၊   (၂၉)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၅/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ဆက္လက္ ရုိက္ကူးရန္ အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Thursday, October 23, 2014

Teaser စတင္ စမ္းသပ္ရုိက္ကူးျခင္း၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ " ေအာင္ဆန္း " ရုပ္ရွင္အတြက္ Teaser စတင္ စမ္းသပ္ရုိက္ကူးျခင္း ။

Wednesday, October 15, 2014

၁၄/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ေအာက္တိုဘာလ  ၊   (၁၅)ရက္ေန ႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၄/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀း အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊  ဦးအရိုင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Tuesday, September 16, 2014

၁၃/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၊ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၁၃/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုပ္ရွင္  ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေမာ္လင္း၊ ကိုသူရေက်ာ္  ၊  ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Sunday, August 17, 2014

၁၂/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ၾသဂုတ္လ  ၊   (၁၇)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕    ၁၂/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀း တြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးမ်ဳိးမင္း ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ၊ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႕တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဇာတ္ရုပ္ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိး ႏွင့္  ေဒၚခင္ၾကည္ ဇာတ္ရုပ္ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မဇာျခည္လင္း တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

Saturday, August 9, 2014

၁၁/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ၾသဂုတ္လ  ၊   (၉)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕  ၁၁/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၊ဦးအ႐ုိင္း ၊ ဦးမ်ဳိးမင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Sunday, August 3, 2014

၁၀/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ၾသဂုတ္လ  ၊   (၃)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕   ၁၀/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးအ႐ုိင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊ ဦးမ်ဳိးမင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

Sunday, July 27, 2014

၉/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပယေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၊ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၉/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးရုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုၾကီး ၊ ဦးအရိုင္း ၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ၊ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱကိုအေျခခံသည့္ “ေအာင္ဆန္း” ရုပ္ရွင္အား ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Thursday, July 24, 2014

၈/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၊ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၈/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ရုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုၾကီး ၊ ဦးအရိုင္း ၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊ ဦး၀ိုင္း ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ၊ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠဌအျဖစ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဇာတ္ကား၏အေရးၾကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ဇာတ္ညႊန္းကို ေရးသားၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ တစ္ဦးအား ရွာေဖြရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဇာတ္ညႊန္းအေပၚ ရႈ႕ျမင္ပံုျခင္း မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ထုပ္လုပ္သူ ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ညိွႏိႈင္းရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္  ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ေျမာက္မည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္သာ ရုိက္ကူးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေကာ္မတီဥကၠဌျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျပည့္အ၀ေထာက္ခံ သေဘာတူညီျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္အား စတင္ရုိက္ကူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ 

Friday, July 18, 2014

အာဇာနည္ေန႕ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္း

ယေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ (၁၉)ရက္ေန႔   အာဇာနည္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္းႀကီးမ်ား အား ရည္စူး၍ သံဃာေတာ္(၃)အား ပင့္ဖိတ္ၿပီး ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ သကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ အမွ်အတန္းေပးေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကၿပီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး  အဖြဲ႔မွ  ဦးဇင္၀ိုင္း ၊  ဦးအရုိင္း ၊  ကုိသူရေက်ာ္ ၊  ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ မၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔ စုေပါင္း၍  တက္ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္အာဇာနည္ဗိမာန္ သို႕ လည္း လြမ္းသူပန္းျခင္း ျဖင့္ သြားေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။