The official website of Bogyoke Aung San Movie

Tuesday, May 22, 2012

၁၂/၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႕ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ရံုးခန္းတြင္ ေန႕လည္ ၁နာရီ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးမိုးသူ၊ ဦးဇာဂနာ၊ ဦးစိမ္းနီ၊ ဦးေမာ္လင္း၊ ဦးမင္းထင္ကိုုကိုႀကီး၊ ကို၀ိုင္း၊ မၾကည္ျဖဴသွ်င္၊ လူမင္း၊ ေ၀ဠဳေက်ာ္၊ ထြန္းအိၿႏၵာဗို၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး၊ ေဒၚအိအိခိုင္၊ ဦးအရိုင္း၊ ကိုသူရေက်ာ္ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ    အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနရာတြင္သရုပ္ေဆာင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားသူ (၈၈) ဦး အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၂)(၁၃)(၁၄) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ သရုပ္ေဆာင္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ လူေတြ႕ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္      ျဖစ္သည္။   ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးသည္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ရံုးခန္း သို႕ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၀) ရက္ေန႕တြင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္သတင္းပို႕ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ပထမအႀကိမ္          ေလွ်ာက္ထားသူ                (၁၅၇)ဦး                  အနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေနရာတြင္  ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရသူမ်ား ကိုလည္း အလ်ွဥ္းသင့္ေသာ ဇာတ္ရုပ္ေနရာမ်ား၌ သရုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႕တြင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ရံုးသို႕ လာေရာက္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚခင္ၾကည္၏ေနရာတြင္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ိဳးသမီး (၄၆)ဦး အားလည္း လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉)(၂၀) ရက္မ်ားတြင္ သရုပ္ေဆာင္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ လူေတြ႕ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္  ။ ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးသည္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ရံုးခန္းသို႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႕တြင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္သတင္းပို႕ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment