The official website of Bogyoke Aung San Movie

Tuesday, December 16, 2014

၁၇/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၊   (၁၆)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၇/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊  ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊ ဦးအရုိင္း ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊  ဦး၀ိုင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ေဒၚအိအိခိုင္  ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ၏ လိုအပ္ေသာ အခန္းမ်ားကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ရုိက္ကူးသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထိုအျပင္ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ေမြးေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြ အတြက္ ႏွင္းဆီအၿငိမ့့္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကျပရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Thursday, November 20, 2014

၁၆/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ႏို၀င္ဘာလ  ၊   (၂၀)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၆/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးေမာ္လင္း ၊ ဦးလူမင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ဆက္လက္ရုိက္ကူးရန္အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Wednesday, October 29, 2014

၁၅/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ေအာက္တိုဘာလ  ၊   (၂၉)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၅/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Teaser ဆက္လက္ ရုိက္ကူးရန္ အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Thursday, October 23, 2014

Teaser စတင္ စမ္းသပ္ရုိက္ကူးျခင္း၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ " ေအာင္ဆန္း " ရုပ္ရွင္အတြက္ Teaser စတင္ စမ္းသပ္ရုိက္ကူးျခင္း ။

Wednesday, October 15, 2014

၁၄/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ေအာက္တိုဘာလ  ၊   (၁၅)ရက္ေန ႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕    ၁၄/၂၀၁၄  အစည္းအေ၀း အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ၊  ဦးအရိုင္း ၊ ကို၀ိုင္း ၊ ကိုသူရေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Tuesday, September 16, 2014

၁၃/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၊ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၁၃/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုပ္ရွင္  ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသူရ ၊ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးေမာ္လင္း၊ ကိုသူရေက်ာ္  ၊  ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Sunday, August 17, 2014

၁၂/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းက်င္းပ
ယေန႔၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၊  ၾသဂုတ္လ  ၊   (၁၇)ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕    ၁၂/၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ုံးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀း တြင္  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ  အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဦးလူမင္း ၊ ဦးမ်ဳိးမင္း ၊ ဦးဇင္၀ိုင္း ၊ ဦးေ၀ဠဳေက်ာ္ ၊ ေဒၚအိအိခိုင္ ၊ ေဒၚထြန္းအိၿႏၵာဗို ၊ ေဒၚၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို႕တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဇာတ္ရုပ္ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိး ႏွင့္  ေဒၚခင္ၾကည္ ဇာတ္ရုပ္ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မဇာျခည္လင္း တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။